You are currently viewing Spotkanie redakcyjne podręcznika

Spotkanie redakcyjne podręcznika

2.12.2021 roku odbyło się online spotkanie osób mających podjąć się przeredagowania „Podręcznika Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej” służącego jako pomoc misjonarzom ludowym polskiej prowincji. Podręcznik został wydany w Poznaniu w 1999 roku, a zatem minęły już 22 lata od jego opublikowania. W związku ze zmieniającą się rzeczywistością, językiem przekazu i nieadekwatnością schematu poszczególnych spotkań misyjnych okazało się konieczne jego przeredagowanie.

Zespół składający się z 6. misjonarzy ludowych, pod kierunkiem o. dr Sebastiana Wiśniewskiego OMI, w którym się znalazłem, rozpoczął pracę nad nową redakcją podręcznika. Na pierwszym spotkaniu zaktualizowano schemat misji świętej i proponowaną tematykę poszczególnych dni. Na tej podstawie zostały przyporządkowane poszczególnym członkom komisji kolejne dni misji, aby przez okres następnych ponad 2 miesięcy każdy mógł przeredagować zestawienia formularzy mszalnych, tekstów biblijnych czy schematów nabożeństw na potrzeby nowej edycji podręcznika. Propozycje te będą następnie pod koniec lutego 2021 roku omówione przez cały zespół, wraz z naniesieniem poprawek i sugestii, by służyć w dalszym procesie konsultacji.

romi.