You are currently viewing Spotkanie w BNP Paribas

Spotkanie w BNP Paribas

18.09.2023 uczestniczyłem w BNP Paribas w Warszawie, przy ul. Kasprzaka, w spotkaniu z dedykowaną osobą dla podmiotów kościelnych i jednostek samorządu terytorialnego. Na spotkaniu był obecny także zwierzchnik tej wyznaczonej do obsługi m.in. zakonnych podmiotów osoby oraz cały zespół związany z tą obsługą a także z wprowadzeniem nowej oferty na ofiaromaty za pośrednictwem Elavon-u.

romi./Foto.Paribas