You are currently viewing Spotkanie z nowym Dyrektorem

Spotkanie z nowym Dyrektorem

Rano 22.10.2021 roku w budynku Kurii Metropolitalnej Warszawskiej spotkałem się z o. Wiesławem Kuliszem SJ, nowym dyrektorem Wydziału Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który przejął obowiązki po o. Gabrielu Bartoszewskim OFMCap. Celem spotkania było nie tylko wzajemne zapoznanie się, ale przede wszystkim nakreślenie możliwych pól współpracy w zakresie zaktywizowania zakonów męskich w różnych inicjatywach życia konsekrowanego w archidiecezji.

romi.