You are currently viewing Spotkanie Zakonnej Grupy Zakupowej online

Spotkanie Zakonnej Grupy Zakupowej online

W związku ze zmianami w sposobie zakupu energii elektrycznej i gazu, po zakończeniu kontraktu na rok 2021, dziś – 07.06.2021 roku – spotkali się online członkowie Zakonnej Grupy Zakupowej. Po decyzji Komisji ds. Ekonomicznych KWPZM na temat sposobu zmiany zakupu paliw wszyscy zostali poinformowani na czyn polega zaproponowany nowy sposób, realizowany jak dotychczas za pośrednictwem firmy Innpact.

Podjęcie takiej decyzji, aby kupować nie w systemie stałego kontraktu, ale w systemie średni indeks (prąd, gaz) lub indeks (gaz) w latach 2022-2023 związane jest z warunkami makroekonomicznymi. Wobec rozchwianego rynku energii, wprowadzeniem przez UE zasad zielonego ładu i spekulacjami na rynku handlu certyfikatami CO2 konieczna była właśnie taka decyzja. Pozwoli ona zminimalizować negatywne konsekwencje finansowe dla wszystkich podmiotów zakonnych należących do grupy w kwestii zakupów energii elektrycznej i gazu.

romi.