You are currently viewing Środki ochrony osobistej

Środki ochrony osobistej

Z polecenia przewodniczącego KWPZM, o. Janusza Soka CSsR, prowadzimy rozmowy z Caritas Polska celem podpisania umowy na środki ochrony osobistej dla placówek medyczno-opiekuńczych prowadzonych przez zakony męskie (hospicja, DPS-y, pomoc bezdomnym itp.).

Zadaniem naszym jest zebranie danych, przekazanie ich do Caritas Polska, podpisanie umowy, udostępnienie ŚOO (maseczki chirurgiczne, maski FFP 2 i 3, kombinezony, fartuchu ochronne i rękawice) zgłoszonym podmiotom i rozliczenie dotacji rzeczowej, wraz z poświadczeniami poszczególnych zgromadzeń zakonnych, które z tej pomocy w swoich ośrodkach skorzystają.

romi.