You are currently viewing Spotkanie Rady ZWC św. Antoni

Spotkanie Rady ZWC św. Antoni

27.10.2022 roku odbyło się spotkanie Rady Związku Wzajemności członkowskiej św. Antoni z przedstawicielami Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) w Warszawie przy rondzie Daszyńskiego, w nowej siedzibie PZU. Celem spotkania było omówienie wyniku technicznego związku, wpływy inflacji na konieczność podniesienia składem ubezpieczenia, ze względu na drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych potrzebnych do remontu czy odbudowy.

romi.