You are currently viewing Studia podyplomowe z zarządzania

Studia podyplomowe z zarządzania

Trwają obecnie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, prace związane ze studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania instytucjami kościelnymi. 27.09.2022 odbyły się konsultację w sprawie tematyki oraz osób, które mogłyby poprowadzić wykłady i ćwiczenia, aby zakres tematyki był jak najszerszy a jednocześnie odpowiadał na zapotrzebowanie środowiska osób konsekrowanych. Nad pracami czuwa ks. dr hab. Paweł Kaleta Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego KUL.

romi.