You are currently viewing Światowy Dzień Chorych u Sióstr Wizytek

Światowy Dzień Chorych u Sióstr Wizytek

W sobotę do południa, 08.02.2020 roku o godzinie 10.30 sprawowałem Eucharystię w oratorium klasztoru Sióstr Wizytek. Poprzez sprawowanie Eucharystii z formularza o Najświętszej Maryi Pannie w Lourdes rozpoczęliśmy w tej wspólnocie kontemplacyjnej świętowanie Światowego Dnia Chorych, który wypada 11.02.2020 roku.

W trakcie celebracji siostrom chorym i starszym został udzielony sakrament namaszczenia chorych, jako znak umocnienia Boga, który chce człowiekowi dać siłę w znoszeniu cierpienia i choroby.

romi.