You are currently viewing Sympozjum na Świętym Krzyżu

Sympozjum na Świętym Krzyżu

W dniach 27-28.09.2022 roku przebywałem na Świętym Krzyżu, gdzie odbywało się w systemie hybrydowym sympozjum „Święci rodzą świętych i wołają o naszą świętość i wolność. Sługa Boży kleryk Alfons Mańka OMI wśród kleryków-męczenników II wojny światowej”. W ramach wykładów wygłosiłem prezentację „Miejsca męczeństwa polskich kleryków podczas II wojny światowej” (czytaj i zobacz więcej>>>).

romi