You are currently viewing Ta ostania niedziela…

Ta ostania niedziela…

Niedzielna, uroczysta kolacja na którą przybyli – utrudzeni całodzienną posługą duszpaterską w swoich parafiach – księża z terenu z archidiecezji warmińskiej oraz diecezji: elbląskiej, toruńskiej i łowickiej była ostatnim akcentem mojego oficjalnego pożegnania z Iławą, zaś dokładnie ze Współbraćmi w kapłaństwie z którymi w tym miejscu dane mi było przez okres ostatnich 5 lat współpracować.

Wspólna kapłańska wieczerze w której uczestniczyli moi Współbracia zakonni,  poza okazją do wspomnień i podziękowań była również stosowną chwilą by przedstawić księżom mojego następcę o. Krzysztofa Trocińskiego OMI, który obejmie urząd przełożonego (superiora) domu zakonnego od dnia 1 lipca 2019 roku.

romi.