You are currently viewing Umowa o współpracy podpisana

Umowa o współpracy podpisana

11.07.2022 roku podpisałem ze strony Forum Współpracy Międzyzakonnej umowę o współpracy z PKN Orlen – dokładnie z Orlen Paczką – nt. posadowienia maszyn do paczek na gruntach zakonnych i kościelnych. Wynegocjowany został także wzór umowy z opłatą za energię elektryczną w postaci ryczałtu a obecnie procedowany jest jeszcze wzór umowy nt. montażu pod licznika dla rozliczeń energetycznych.

romi.