You are currently viewing Umowy na prąd i gaz dla zakonów

Umowy na prąd i gaz dla zakonów

Po wczorajszym spotkaniu komisji ds. ekonomicznych KWPZM (16.06.20210, na którym wybrane zostały najbardziej korzystne oferty na energię elektryczną i gaz dla Zakonnej Grupy Zakupowej, dziś (17.06.2021) zostały podpisane oferty, aby można było rozpocząć proces aneksowania umów lub podpisywania nowych. Przyjęcie ofert nastąpiło za pomocą podpisów elektronicznych 3 przedstawicieli komisji ds. ekonomicznych, umocowanych do reprezentowania grupy zakupowej.

Przez najbliższe 2 lata energię elektryczną dla grupy będzie nadal dostarczał PKN Orlen (czytaj więcej>>>), którego wybrano spośród 2 oferentów ostatniego etapu negocjacji, ze względu na cenę i bardzo dobrą obsługę w poprzednich 2 latach. Natomiast w związku z niemożnością podpisania umowy z dotychczasowym dostawcą gazu, po analizie złożonych na ostatnim  etapie negocjacji 3 ofert, podjęto decyzje o przyjęciu oferty PGNiG.

romi.