You are currently viewing W drodze ku beatyfikacji

W drodze ku beatyfikacji

Każdego 28 dnia miesiąca w katedrze św. Jana w Warszawie odbywa się uroczysta Msza święta o rychłą beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W 2018 roku został wydany dekret o heroiczności cnót, a obecnie trwa procedowanie cudu za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia. 29.11.2018 roku konsylium lekarskie zatwierdziło przypisywany Mu cud, 25.03.2019 roku proces Prymasa miał swoje przypieczętowanie pozytywną opinią teologów, a 01.10.2019 zbierze się komisja biskupów i kardynałów. Po ich pozytywnej opinii droga do przyszłorocznej – jak wielu sądzi – beatyfikacji stanie otworem.

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap prezentuje watykański dekret o heroiczności cnót z 2018 roku

28 sierpnia miałem okazję uczestniczyć w jednej z nich, sprawowanej o godzinie 19.00 w katedrze warszawskiej przez infułata ks. Jana Sikorskiego, w obecności postulatora wielu procesów o. dr. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap, z okolicznościowym kazaniem ks. Bartosza Szoplika – wikariusza katedralnego i wykładowcy seminarium warszawskiego.

Wśród kilku obecnych kapłanów, nas jako zakonników reprezentowali: wspomniany już o. Gabriel, ks. Wojciech Sadłoń SAC – szef Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce i moja skromna osoba. Obecne były także siostry zakonne, członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Rycerze Jana Pawła II i przedstawiciele Archikonfraterni Literackiej oraz licznie zgromadzeni wierni.

Po zakończonej Eucharystii został zaprezentowany fragment kazania Prymasa Tysiąclecia oraz fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu. Padły m.in. słowa z kazania na ingres do katedry w Warszawie z 06.02.1949 roku: „Polska jest jedno­ścią, Polska jest całością, […] Polska jest jak wielka rodzina, wspaniała mo­cą Bożą i siłą przedziwną. […] Jej siłą jest wiara Chrystusowa! Jej jednością jest moc nadprzyrodzonej łaski Bożej! Jej nadzieją niezłomną jest pragnie­nie katolickiej Polski, Chrystusowej Polski (…) Polska jest ze­spolona sercem wiary”.

Następnie odbyła się procesja do bocznej kaplicy z tyłu katedry, gdzie przy sarkofagu kard. Stefana Wyszyńskiego została odmówiona modlitwa o beatyfikację, której przewodził współpracownik kard. Wyszyńskiego ks. Grzegorz Kalwarczyk (od 1974 roku notariusz w kurii za czasów Prymasa Tysiąclecia, odbierający w Białymstoku ciało bł. Jerzego Popiełuszki po zamordowaniu, a od 1992 roku kanclerz kurii). Na zakończenie został jeszcze odśpiewany Apel Jasnogórski – jedna z najbliższych sercu Prymasa Tysiąclecia modlitw, w czasie której błogosławił on Polsce i rozsianej po świecie Polonii.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów,
aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to,
że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości,
spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
Wejrzyj na jego heroiczną wiarę,
całkowite oddanie się Tobie,
na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań,
które znosił dla imienia Twego.
Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna,
jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka,
broniąc jego godności i praw,
przebaczając wrogom,
zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała,
który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic,
u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu.
Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

romi.