You are currently viewing W intencji Ukrainy u Wizytek

W intencji Ukrainy u Wizytek

24.02.2024 roku, w ramach porannej Eucharystii połączonej z jutrznią, w kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, modliliśmy w intencji pokoju na Ukrainie. Modlitwa ta była podyktowana bezpośrednio nocnym atakiem wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Modlitwa naznaczona była tekstami formularza mszalnego „Mszy o zachowanie pokoju i sprawiedliwości” (Mszał Rzymski, s. 149”), gdzie bardzo jasno znajdują się odniesienia dotyczące pokoju i poszanowania sprawiedliwości.

romi.