You are currently viewing W Opactwie w Jarosławiu

W Opactwie w Jarosławiu

Na prośbę s. M. Barbary Dendor OSB, przeoryszy klasztoru w Jarosławiu i prezeski Kongregacji Niepokalanego Poczęcia NMP Mniszek Benedyktynek w Polsce (czytaj więcej>>>), w dniach 10-12.11.2023 roku przebywam w Jarosławiu. Spotkanie dotyczy kwestii ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem Kongregacji, zasad przeprowadzania wizytacji ekonomicznych przy okazji wizytacji przewodniczącej Kongregacji oraz dbałości o bieżące kwestie ekonomiczne klasztorów do niej należących. Zostało ono także skonsultowane z asystentem religijnym Kongregacji, którym jest bp Łukasz Buzun OSPPE, biskup pomocniczy w Kaliszu.

romi/Foto.www.benedyktynkiopactwo.pl