You are currently viewing W sekretariacie paulinów na Jasnej Górze

W sekretariacie paulinów na Jasnej Górze

13.12.2021 wybrałem się na Jasną Górę, nie tylko po to, aby się pomodlić u stóp Czarnej Madonny, ale przede wszystkim by odpowiedzieć na zapotrzebowanie sekretariatu generalnego paulinów. W ostatnim czasie bowiem zaczęło szwankować generowanie paulińskich legitymacji zakonnych w programie, który do tych celów służy a na miejscu dopiero można było się przekonać jak naprawić pojawiający się błąd związany z brakiem w generowanych legitymacjach herbu zakonu i problemami z poprawnymi podpisami zakonników.

romi.