You are currently viewing We wspólnocie apostolskiej

We wspólnocie apostolskiej

W dniach 20-21.01.2024 roku spotykałem się w Szpitalu św. Elżbiety na Mokotowie z moją Wspólnotą Apostolską św. Elżbiety. Związane to było m.in. z modlitwą za zmarłą członkinię wspólnoty, jak i rozpoczęciem nowego roku formacyjnego, który przebiega pod hasłem „Duch święty uzdalnia nas do słuchania i wypełniania Słowa Bożego”.

romi.