You are currently viewing Weselcie się już zastępy aniołów…

Weselcie się już zastępy aniołów…

Zgodnie z dekretami Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (dekret I: czytaj więcej>>>; dekret II: czyta więcej>>>) oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski (czytaj więcej>>>) i kard. Kazimierza Nycza dla archidiecezji warszawskiej (czytaj więcej>>>) celebracje liturgiczne Triduum Paschalnego sprawowaliśmy w naszej zakonnej kaplicy. Podobnie zresztą każdego dnia rano w zakonnej wspólnocie przeżywaliśmy godzinę czytań i jutrznie.

Mnie przypadło w udziale przewodniczyć w naszej domowej kaplicy liturgii Wigilii Paschalnej, oczywiście w nieco okrojonej formie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach: jedynie z zapaleniem paschału i śpiewem exultetu oraz ograniczeniem liturgii chrzcielnej do poświęcenia wody i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz bez procesji rezurekcyjnej na zakończenie.

romi.