You are currently viewing Wielki Tydzień i Wielkanoc z Wizytkami

Wielki Tydzień i Wielkanoc z Wizytkami

W mijającym tygodniu dość często gościłem w klasztorze sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W początku Wielkiego Tygodnia, w Niedzielę Palmową, poniedziałek i we wtorek, odprawiałem tam eucharystię. Podobnie była na początku Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek, kiedy koncelebrowałem Mszę Wieczerzy Pańskiej, w trakcie uczestniczenia w Liturgii Męski Pańskiej w Wielki Piątek oraz na jego zakończenie w Wigilię Paschalną, kiedy przewodniczyłem ceremoniom (czytaj więcej>>>).

Oczywiście wszystko odbywało się zgodnie z ostatnimi ograniczeniami epidemicznymi w Polsce oraz zaleceniami dekretów Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2020 i 2021 roku, które także aktualnie obowiązują. Oprawę liturgiczną, oprócz sióstr, przygotowali klerycy z Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Dopełnieniem zaś stanie się Wielkanoc oraz kolejna konferencja tematyczna, związana z formacją dotyczącą brewiarza w życiu klauzurowym, którą poprowadzę popołudniu we wtorek, 08.04.2021 roku.

romi.