You are currently viewing Wizytacja Prowincjała w Warszawie

Wizytacja Prowincjała w Warszawie

W związku z końcem kadencji obecnego przełożonego domu zakonnego o. Paweł Zając OMI, nasz prowincjał przeprowadził wizytację konsultacyjną przed mianowaniem nowego przełożonego w dniach 15-16.05.2022 roku. Rozmawiając z każdym z osobna, na spotkaniu wspólnotowym wskazał, że najczęściej pojawiającym się kandydatek jest o. Wojciech Kluj OMI, który od 01.07.2022 roku zastąpi na urzędzie o. Leona Nieściora OMI.

romi.