You are currently viewing Wizytator zwyczajny u Sióstr Wizytek

Wizytator zwyczajny u Sióstr Wizytek

Dnia 07.05.2021 roku, działając na podstawie przysługujących mu uprawnień, na podstawie Instrukcji wykonawczej Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „Cor orans” o żeńskim życiu kontemplacyjnym do Konsytuacji Apostolskiej Papieża Franciszka „Vultum Dei querere” (CO 81b), Arcybiskup Metropolita Warszawski wyznaczył mnie wizytatorem regularnym celem przeprowadzenia wizytacji kanonicznej w klasztorze wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

W związku z tymi dokumentami Kościoła dotyczącymi żeńskiego życia kontemplacyjnego współwizytatorką z urzędu będzie Matka Maria Emilia Karendał VSM (CO 111), Przewodniczącą Federacji Polskiej Zakonu Nawiedzenia NMP, do której należy warszawski klasztor. Po otrzymaniu dokumentów 14.05.2021 roku i konsultacji telefonicznej z Przewodniczącą Federacji, wizytacja kanoniczna została zapowiedziana siostrom na termin 22-27.05.2021 roku. Informacja ta w dniu dzisiejszym przez Matkę Przełożoną Marię Stanisławę Czarnecką została zakomunikowana wszystkim siostrom na kapitule klasztoru.

romi