You are currently viewing Wołanie o pomoc… apel Przewodniczącego KWPZM

Wołanie o pomoc… apel Przewodniczącego KWPZM

Już wielu zakonników posługuje ofiarnie wśród zakażonych, inni po czasie posługi są na obowiązkowej kwarantannie. Dlatego, mimo ogromnej ofiarności ze strony męskich wspólnot życia zakonnego, wciąż brakuje kolejnych wolontariuszy. Tym bardziej, że sekretariat KWPZM otrzymuje obecnie dramatyczne prośby z Dolnego Śląska, na które trudno personalnie do końca odpowiedzieć. Poniżej cały list-apel przewodniczącego KWPZM w Polsce o. dr. Janusza Soka CSsR.

* * *

Warszawa, 15.05.2020 r.

L.dz. 44/2020

Drodzy Współbracia,

Choć mija kolejny miesiąc, w którym słowa najczęściej słyszane, to pandemia, wirus, ograniczenia, ryzyko… to jednak wydaje się, że ta sytuacja już nas tak nie przeraża. Próbujemy powoli na nowo organizować naszą przyszłość.

Nie chcemy jednak odwracać oczu od problemów, które dzieją się obok nas. Sytuacja w niektórych ośrodkach opieki nad ludźmi starszymi i chorymi nadal jest dramatyczna. Personel jest przeciążony lub chory. Brakuje rąk do zwyczajnej pracy, jak sprzątanie, obieranie ziemniaków, karmienie pacjentów. 

Bardzo dziękuję Współbraciom, którzy jako kapelani czy wolontariusze zaangażowali się w pomoc. Jest ich już ok. 150. Ciągle jednak są braki. Proszę więc o zgłoszenie się nowych kandydatów.  Zdajemy sobie sprawę, że jest wielu w naszych szeregach, którzy by chcieli ruszyć do pomocy choćby i dzisiaj, ale z racji obowiązków, zdrowia czy wieku nie mogą. Wiemy też, że obecny czas stwarza pewne ograniczenia – święcenia kapłańskie, sesja egzaminacyjna itd. Faktem jest też, że taka decyzja wiąże się z poświęceniem, bo prócz pracy trwającej 2-3 tyg. lub dłużej w danym ośrodku, wymagana jest po wszystkim dwutygodniowa kwarantanna. Przy tym trzeba się liczyć z ryzykiem zarażenia się.

Wspierajmy nadal naszą modlitwą personel medyczny, służby mundurowe, chorych i ich rodziny oraz wolontariuszy. To bardzo ważne i potrzebne. Miejmy równocześnie świadomość, że możemy uczynić jeszcze więcej – wciąż bowiem słyszymy konkretne wołanie – proszę o pomoc! Niech Bóg da nam pokój serca i wolność w podejmowanych decyzjach w odpowiedzi na to wołanie.

o. Janusz Sok CSsR
Przewodniczący KWPZM