You are currently viewing Wśród chorych Sióstr Wizytek

Wśród chorych Sióstr Wizytek

Każdego ranka, kiedy posługujemy jako oblacka wspólnota w Warszawie wobec Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu i sprawujemy kolejno Eucharystię komunitetową, przed jej rozpoczęciem udajemy się do infirmerii w klauzurze, by zanieść chorym siostrom Komunię świętą. Z powodu poważnych dolegliwości zdrowotnych nie mogą razem z innymi siostrami uczestniczyć w niej w zakonnym chórze lub mogą czynić to bardzo rzadko, gdy stan zdrowia na to chwilowo pozwala.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, kiedy przeżywamy Święto św. Szczepana męczennika, miałem okazję w oratorium sióstr  sprawować za klauzurą Mszę świętą dla 3 chorych sióstr, które każdego dnia przyjmują Komunię świętą. Dzięki Matce Stanisławie, przełożonej klasztoru i jego zarządowi, który – zgodnie z dokumentami na temat życia klauzurowego (Instrukcja wykonawcza o żeńskim życiu kontemplacyjnym „Cor orans” nr 203) – pozwolił wejść do klauzury dla sprawowania Eucharystii, w czasie jej sprawowania widać było ogromną radość na ich twarzach, że nie tylko mogą przyjmować Jezusa w Komunii świętej, ale choć czasem osobiście uczestniczyć w Eucharystii. Oprawę liturgiczną tej Eucharystii w postaci śpiewu kolęd, czytań mszalnych, psalmu i modlitwy wiernych przygotowały pozostałe siostry, by w ten sposób też dać świąteczny prezent swoim współsiostrom (takie Eucharystie będą sprawowane praktycznie raz w miesiącu za klauzurą).

romi.