You are currently viewing Wydawcy Katoliccy

Wydawcy Katoliccy

18.05.2023 spotkałem się z ks. Romanem Szpakowskim SDB, prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich (czytaj więcej>>>), gdzie omówiliśmy m.in. korzystanie przez stowarzyszenie z programów wynegocjowanych przez Forum Współpracy Międzyzakonnej.

romi./Foto. SWK