You are currently viewing Wykorzystywać wspólne inicjatywy

Wykorzystywać wspólne inicjatywy

Jako sekretarz wykonawczy, odpowiedzialny za delegatów KWPZM w diecezjach, na podstawie sprawozdań rocznych delegatów i stron internetowych, sporządziłem podsumowanie roku męskich wspólnot życia konsekrowanego w 2018 roku, z podziałem na poszczególne diecezje i z najważniejszymi refleksjami delegatów KWPZM.

Specjalny – 9/2019 numer„Biuletyn Tydgodniowy CIZ” i zaprezentowane w nim treści, ukazują zbiorcze zestawienie sprawozdań nadesłanych przez 21 Delegatow KWPZM oraz opracowania sporządzone na podstawie informacji z diecezjalnych stron internetowych, z uzupełnieniem o strony KAI i diecezjalnych mediów. Pewne informacje są zaczerpnięte ze sprawozdań diecezjalnych referentek zakonnych, danych Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, stron internetowych innych form życia konsekrowanego: dziewic i wdów oraz instytutów świeckich.

Niestety ze względu brak wielu danych, zaprezentowane opracowanie jest niepełne, choć oczywiście pokazują pewien obraz życia konsekrowanego w Polsce A.D. 2018. Pobieżna analiza znajdujących się tam materiałów, jak i tych zebranych – zarówno ze sprawozdań nadesłanych przez delegatów KWPZM, jak i stron internetowych dotyczących życia zakonnego – wskazuje, że o ile udaje się wspólne celebrowanie dnia życia konsekrowanego, to inne wspólne inicjatywy  – w świetle wytycznych Statutu KWPZM – nie są dostatecznie wykorzystane.

Dobrze jest zatem zachęcać, zwłaszcza męskie wspólnoty życia konsekrowanego, aby wdrażać w/w wskazania w diecezjach i posługi delegatów. Mam nadzieję, że zaprezentowane obecnie materiały – zwłaszcza fragmenty refleksji poszczególnych delegatów KWPZM, staną się cenną pomocą i wskazówką nt. rozwijania współpracy czy zaczerpnięcia natchnień, zwłaszcza w posłudze wobec męskich zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego w ramach poszczególnych diecezji.

Więcej: czytaj>>>

romi.