You are currently viewing Z Caritas dla Ukrainy

Z Caritas dla Ukrainy

Zakony męskie także włączyły się w pomoc Ukrainie, zwłaszcza że wiele rodzin zakonnych ma współbraci pracujących na terenach objętych wojną jaką Federacja Rosyjska wypowiedziała Ukrainie. To zaangażowanie zostało wzmocnione apelem o. Janusza Soka CSsR, przewodniczącego KWPZM oraz wyznaczeniem ogólnopolskiego koordynatora zakonów męskich w kontakcie z Caritas Polska w mojej skromnej osobie. 25.02.2022 roku odbyło się już pierwsze spotkanie online, a następne zaplanowane jest przez Caritas Polska na 28.02.2022 roku. Dotyczą one kwestii pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce, jak i na miejscu, zwłaszcza w organizacji pomocy humanitarnej.

romi.