You are currently viewing Z posługą z Iławy do Warszawy

Z posługą z Iławy do Warszawy

Poświąteczne wyjazdy domowników naszego klasztoru […] Wyjazdy te rozpoczęli Superior i […] jadąc w poniedziałek wielkanocny do Warszawy, można by rzec na przysłowiowy “Emaus”. Superior bowiem do 20.06.2019 roku będzie zasadniczo na dyżurze w Warszawie i wyjazdach związanych z posługą sekretarza wykonawczego w Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich (m.in. Targi Sacroexpo w Kielcach, święcenia w Obrze oraz pielgrzymki ministrantów na Święty Krzyż i Mężczyzn do Piekar Śląskich, gdzie Oblaci – rozpoczynający w 1919 roku tam posługę na ziemiach polskich – złożą dar dla sanktuarium)…

za: ilawa.oblaci.pl