You are currently viewing Z wizytą u Kardynała na Miodowej

Z wizytą u Kardynała na Miodowej

W ramach moich obowiązków jako delegata Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich ds. Zakonów Męskich w Archidiecezji Warszawskiej, w piątek 03.01.2020 roku, spotkałem się z Metropolitą Warszawskim Kardynałem Kazimierzem Nyczem. Zostało ono wcześniej już umówione w rezydencji Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, gdzie przez lata mieszkał i pracował Sługa Boży a wkrótce Błogosławiony Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, którego beatyfikacja jest zaplanowana na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie.

W ramach spotkania przedstawiłem swoją osobę Metropolicie Warszawskiemu, a następnie ustalaliśmy szczegóły dotyczące rocznego spotkania przełożonych męskich domów zakonnych z Kardynałem, którego zwołanie przez delegata jest zapisane w „Statucie KWPZM” nt. struktur regionalnych. Podjęliśmy też temat większego uaktywnienia zakonów męskich na forum archidiecezji, ze szczególnym uwzględnieniem Dnia Życia Konsekrowanego w katedrze oraz możliwościach włączeniu zakonników w trwające już przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, by to wydarzenie było obecne także w poszczególnych męskich domach zakonnych.

Ze swojej strony zapewniłem także o mojej gotowości ścisłej współpracy z Dyrektorem Wydziału Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o. dr. Gabrielem Bartoszewskim OFMCap oraz Diecezjalną Referentką Spraw Międzyzakonnych , a także bp. dr. Rafałem Markowskim, który z ramienia Metropolity Warszawskiego zajmuje się sprawami zakonów.

romi.