You are currently viewing Zakończenie cyklu formacyjnego u Sióstr Wizytek

Zakończenie cyklu formacyjnego u Sióstr Wizytek

W ramach spotkań formacyjnych dla Sióstr Wizytek z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie (czytaj więcej>>>), poproszony przez Matkę Przełożoną Stanisławę, wygłosiłem cykl konferencji „Jak wprowadzić w życie wytyczne nowych dokumentów dotyczących życia kontemplacyjnego: nową Konstytucję Apostolską papieża Franciszka 'Vultum Dei querere’ i nową instrukcję wykonawczą do niej 'Cor orans’?”. Cykl składał się z 7 spotkań, które rozpoczęły się po moim powrocie z kursu językowego w Rzymie w październiku i trwały do 17 grudnia.

Tematyka tego cyklu formacyjnego była następująca:
1. Jaki jest cel nowych dokumentów Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w odniesieniu do życia mniszek klauzurowych?
2. Oddzielenie od świata – co to znaczy dzisiaj w klasztorach kontemplacyjnych?
3. Klauzura papieska oraz dotyczące jej zasady i przepisy
4. Klauzura serca sednem papieskiej klauzury zewnętrznej i gruntu do rozważania Słowa Bożego
5. Znaczenie klauzury zewnętrznej i jej rodzaje w świetle nowego dokumentu
6. Znaczenie formacji pierwszej i ciągłej w życiu kontemplacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzie formacji stałej
7. Federacja klasztorów dla unikania izolacji, wzmacniania przestrzeganie reguły oraz życia kontemplacyjnego

Cykle konferencji w formie drukowanej były rozsyłane przez Matkę Federalną Emilię z Krakowa do pozostałych klasztorów Sióstr Wizytek w Krakowie (czytaj więcej>>>), Jaśle (czytaj więcej>>>) i Rybniku a przez s. Patrycję z sekretariatu Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce (czytaj więcej>>>) do wszystkich pozostałych sióstr klauzurowych w Polsce.

Kolejny cykl formacyjny dla Sióstr Wizytek w Warszawie, który rozpocznie się w lutym i będzie trwał do czerwca 2020 roku, nosił będzie tytuł „Jak troszczyć się o relację ze Słowem Bożym w świetle dokumentów Kościoła: Adhortacji Apostolskiej o Słowie Bożym 'Verbum Domini’ papieża Benedykta XVI oraz Konstytucji Apostolskiej papieża Franciszka 'Vultum Dei querere’ i instrukcji wykonawczej 'Cor orans’? Teoria i praktyka”, obejmując w sumie 11 spotkań.

romi.