You are currently viewing Zakonna Matka Boża Częstochowska

Zakonna Matka Boża Częstochowska

Przeżywając uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej warto wspomnieć o szczególnych zakonnych obrazach Ikony Jasnogórskiej, znajdujących się w sekretariatach zarówno Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, jak i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce w Warszawie, w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6.

Chciałbym zwrócić uwagę zwłaszcza na obraz w sekretariacie KWPZM, na który mogę spoglądać każdego dnia w czasie pełnienia mojej posługi wobec męskich zgromadzeń zakonnych. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński ofiarował polskim zakonnikom kopie Ikony Jasnogórskiej, namalowaną przez s. Elżbietę Grzegorzewicz. Została ona poświęcona w domu prymasowskim w Warszawie i ofiarowana zakonom męskim 7.03.1963 roku.

Na odwrocie tego obrazu znalazła się tekst Prymasa Tysiąclecia: „Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała światu Syna Bożego, a Waszym Gospodom zakonnym chce dać Synów w licznych powołaniach, ku Radości Waszej, w Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego! Będę dla Was Matką niezwykle płodną, będę Waszym Pokojem i Miłością, będę Waszym Bogactwem i Mądrością, Waszym Rozrostem i Wytrwaniem. Na Dzień Nawiedzenia Panienki Jasnogórskiej błogosławi całemu Domowi Stefan kard. Wyszyński Prymas Polski”.

Wtedy też odbyła się pierwsza peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego po domach zakonnych w Polsce jako przygotowanie do uroczystości milenijnych Chrztu Polski. Ta pierwsza peregrynacja Matki Bożej Częstochowskiej miała miejsce w latach 1963-1966 i miała być sposobnością do podjęcia wspólnotowej refleksji nad soborową reformą życia konsekrowanego.

Druga peregrynacja miała miejsce w latach 2013-2017, czyli w 50. rocznicę pierwszej peregrynacji, i rozpoczęła się na Jasnej Górze 16 października 2013. Decyzje o ponownej peregrynacji podjęło 130 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, które miało miejsce 14-15 maja 2013. Jej celem było przygotowanie wspólnot zakonnych do jubileuszu 1050-lecia chrztu naszego Narodu, ale także refleksja nad miejscem życia konsekrowanego we współczesnym świecie oraz wyzwań związanych z nową ewangelizacją i koniecznością dawania czytelnego świadectwa życia poświęconego Bogu.

romi.