You are currently viewing Zakonna pomoc nie ustaje…

Zakonna pomoc nie ustaje…

Wciąż do sekretariatu KWPZM spływają informację o pomocy, jaką niosą zakony potrzebującym pomocy indywidualnie, jak i wspierając szpitale jak np. Werbiści (czytaj więcej>>>). W oblackich domach w Kokotku (60 miejsc) i Bodzanowie (10 miejsc) powstały wyznaczone izolatoria dla odbywających kwarantannę, gdzie pewne czynności zlecono zakonnikom (m.in. mierzenie temperatury, dostarczanie pod drzwi pokoi posiłków, obsługa tzw. „wymazobusów” itp.). Miejsca przebywania dla personelu medycznego zostały zorganizowane u Franciszkanów Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej i Harmężach.

Do zadań w DPS-ach, szpitalach stanęli następni zakonnicy: Salwatorianin został kapelanem oddziału chorych na Covid-19 w Trzebnicy; dwóch Kapucynów służy w szpitalu jednoimiennym w Wolnicy i dwóch w szpitalu w Kielcach, a kapelan szpitala w Bytomiu pomaga zarażonym jako wolontariusz. Kolejni trzej młodzi ludzie z oblackiej wspólnoty „Niniwa” zaangażowali się w lublinieckim „Zameczku” (czytaj więcej>>>) a prowincjał Bonifratrów jako lekarz wspomaga ZOL Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie. W najbliższym czasie, w pierwszych dniach maja, trzech Pijarów i sześciu Franciszkanów Konwentualnych podejmie posługę w ZOL-u Caritasu w Jeleniej Górze, dwóch Franciszkanów Konwentualnych w DPS-ie w Czernichowie i jeden w DPS-ie w Krakowie, dodatkowo DPS w Czernichowie wspomoże 5 Saletynów z Krakowa a dwóch Oblatów Maryi Niepokalanej DPS „Zameczek” w Lublińcu.

Dodatkowo osiemnastu Kapucynów, w ramach „Dzieła pomocy św. o. Pio” w Krakowie, pomaga w tym trudnym czasie bezdomnym.  Ta sama pomoc jest niesiona bezdomnym u Kapucynów w Warszawie i w animowanej przez Oblatów M.N.  Wspólnocie Dobrego Pasterza w Katowicach.

W dalszym ciągu zgłaszają się zakonni wolontariusze, którzy chcą nieść pomoc potrzebującym w DPS-ach: Salezjanin z Warszawy;  Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej z Gorzowa Wielkopolskiego; dwóch Karmelitów Bosych z Krakowa; Franciszkanin (OFM) z Krakowa; Franciszkanin (Bernardyn) z Krakowa; siedmiu Pijarów z Krakowa, Łowicza i Warszawy; pięciu Redemptorystów z Tuchowa; pięciu Salwatorianów, z czego dwóch z Trzebini oraz po jednym z Bielska-Białej, Bagna i Mikołowa oraz Kapucyn z Zakroczymia.

Podejmowane są kolejne inicjatywy. Salwatorianin z Trzebini koordynuje akcję i#zSer-cemDoLudzi, której celem jest pomoc osobom chorym, starszym i samotnym w okresie pandemii. Sanktuarium oblackie w Kodniu i parafia Franciszkanów Konwentualnych w Legnicy, Lwówku Śląskim i Pieńsku oferuje pomoc seniorom w robieniu zakupów, itp oraz szyją maseczki. Zakonnicy angażują się także w telefoniczne dyżury wsparcia w ramach akcji archidiecezji poznańskiej „Ksiądz na sygnale” (m.in. dwóch Misjonarzy Oblatów M.N.) i archidiecezji warszawskiej czy „rozmównica” prowadzona przez Salwatorianów z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (gdzie m.in. pomaga trzynastu zakonników: ośmiu Salwatorianów, dwóch Palotynów i po jednym Oblacie M.N., Kanoniku Regularnym i Księdzu Misjonarzu a także osiem sióstr i trzy osoby świeckie).

romi.

Aktualne informacje na dziś o zakonnej pomocy w okresie epidemii: