You are currently viewing Zeroemisyjność zakonów w Polsce

Zeroemisyjność zakonów w Polsce

W ramach przygotowań do spotkania dla sekretarzy i ekonomów jurysdykcji należących do KWPZM jestem w trakcie przygotowywania bloku ekonomskiego, który będzie nosi tytuł „Zeroemisyjność zakonów w Polsce w odpowiedzi na «Laudato Si» papieża Franciszka”.

„…pilne i konieczne stało się prowadzenie takiej polityki, aby w nadchodzących latach emisja dwutlenku węgla i innych gazów zanieczyszczających została drastycznie zmniejszona, zastępując na przykład paliwa kopalne i rozwijając odnawialne źródła energii. W świecie istnieje niewielki poziom dostępu do czystej i odnawialnej energii. Trzeba jeszcze rozwijać odpowiednie technologie gromadzenia energii. Niemniej w niektórych krajach osiągnięto postęp, który zaczyna być znaczący, choć nie jest on jeszcze wystarczająco zaawansowany”
(Papież Franciszek, Laudato Si 26, por. LS 164, 179).

W wydanej w 2015 roku encyklice „Laudato Si” papież Franciszek wzywa nie tylko przywódców politycznych i gospodarczych świata, ale także wspólnotę Kościoła do zintensyfikowania działań mających na celu dbałość o otaczający człowieka świat. Wśród zadań, jakie stawia wszystkim ludziom czyli także wspólnotom zakonnym, jest promowanie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wsłuchując się w ten głos zakony w Polsce chcą też dołożyć swoją cegiełkę w tym temacie. Dlatego w ramach corocznego spotkania szkoleniowego dla ekonomów zakonnych, jurysdykcji należących do Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, temu zagadnieniu będzie poświęcony cały blok popołudniowy w dniu 29.09.2020 roku.

W ramach spotkania swoje rozwiązania – dedykowane zakonom – a dotyczące fotowoltaiki wielkopowierzchniowej (powyżej 500 kWp), mikro instalacji (do 50 kWp) oraz małych instalacji OZE (50-500 kWp) będą prezentowali m.in.:
– PKN ORLEN;
– ESOLEO – Grupa Polsat;
– ORANGE Smart Energy Fotowoltaika;
– INNPACT.

W ramach spotkania, oprócz wspomnianych prezentacji, zakonnicy będą zastanawiali się nad kwestią finansowania i pozyskiwania środków na działania ekologiczne w tej materii.

Spotkanie to jest zasadniczo spotkaniem zamkniętym, skierowanym do zakonnych ekonomów, ale po wcześniejszym zgłoszeniu i otrzymaniu potwierdzenia ze strony organizatora (ekonom.konsulty@op.pl), możliwe jest także uczestnictwo przedstawicieli innych podmiotów kościelnych w tej sesji szkoleniowej.

romi.