You are currently viewing Zostały już ostatnie dni…

Zostały już ostatnie dni…

Pod koniec lipca podano informację, że powstaje lista przewodników duchowych oraz biur organizujących pielgrzymki do Ziemi Świętej rekomendowanych przez Konferencję Episkopatu Polski. Będzie ona podstawą do wznowienia wydawania tzw. „zielonych kart” przewodnika. Jak poinformował bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki, zgłoszenia na niżej podany adres mail możliwe są tylko do końca sierpnia. Zostały więc już ostatnie dni, dlatego poniżej dla przypomnienia cała informacja na ten temat.

Od kilku miesięcy władze kościelne w Izraelu wstrzymują wydawanie tzw. „zielonych kart” dla przewodników pielgrzymek z Polski do Ziemi Świętej. Jak wyjaśnił bp Krzysztof Zadarko, to „reakcja na zauważalne zjawisko obniżania się jakości programów pielgrzymek na rzecz wycieczek turystycznych z pewnymi elementami religijnymi”.

Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek podkreślił, że programy proponowane przez biura pielgrzymkowe, podróży i turystyczne oraz niektórzy przewodnicy grup pielgrzymów nie reprezentują – według Komisji ds. Pielgrzymek przy Zgromadzeniu Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej (ZKOZS) – wystarczającego poziomu duchowego i teologicznego. „Do tego dochodzi czasami słaba  znajomość geografii i kultury Ziemi Świętej, brak respektu i szacunku do wyznawców innych religii, narodowości i grup etnicznych żyjących w Izraelu, rosnąca komercjalizacja i świadectwa zachowań charakterystycznych raczej dla wyjazdów wycieczkowych, turystycznych, mniej pielgrzymkowych” – dodał.

Zgodnie z sugestią sekretariatu Komisji ds. Pielgrzymek ZKOZS, Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek chce stworzyć listę przewodników duchowych (tzw. animatorów duchowych, spiritual leaders, animatori spirituale) oraz biur pielgrzymkowych organizujących pielgrzymki do Ziemi Świętej, rekomendowanych przez Konferencję Episkopatu Polski. Przewodnikami duchowymi w Izraelu na mocy wyroku Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości i obowiązującego prawa w Izraelu będą mogli być biskupi, kapłani, diakoni i osoby życia konsekrowanego. Lista miałaby być aktualizowana co kilka lat.

„Taka lista po zatwierdzeniu przez ZKOZS będzie podstawą do wznowienia wydawania tzw. „zielonych kart” przewodnika. To samo będzie obowiązywać biura pielgrzymkowe” – powiedział bp Zadarko. W jednym i drugim przypadku wymagana jest rekomendacja biskupów diecezji lub przełożonych zakonnych dla przewodników i biur. „Biura podróży i turystyczne muszą mieć wyraźną gwarancję biskupa, że zarówno przewodnik przez nich zaangażowany, jak i program, spełniają warunki organizacji pielgrzymki” – podkreślił bp Zadarko. Zachęcił też do zapoznania się z wytycznymi Komisji ds. Pielgrzymek ZKOZS na stronie: http://catholicchurch-holyland.com/wp-content/uploads/2018/06/CEP-Linee-POL.pdf.

Jak poinformował bp Zadarko, Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki po konsultacji z sekretariatem Komisji ds. Pielgrzymek w Ziemi Świętej zorganizuje 7 września br. w Warszawie wymagane szkolenie dla przewodników pielgrzymek do Ziemi Świętej. Zgłoszenia przewodników i biur pielgrzymkowych, które mają rekomendację biskupa diecezjalnego lub przełożonych zakonnych, będą przyjmowane pocztą mailową na adres: migracja@episkopat.pl do końca sierpnia br. Tą samą drogą będą przesyłane zainteresowanym kolejne informacje.

Za: episkopat.pl