You are currently viewing Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUWPZUW

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUWPZUW

Dziś, 10.06.2021 roku, brałem udział jako przedstawiciel Rady Związku Wzajemności Członkowskiej św. Antoni, działającego w ramach TUW PZUW, w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TUWPZUW. Dotyczyło ono m.in. absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej, zatwierdzenia wyników finansowych, sprawozdania finansowego, decyzji w sprawie nadwyżki finansowej, zwrotu części składek, polityki opłat i zwrotów w ramach TUWPZUW.

romi.