You are currently viewing Biuletyn Tygodniowy CIZ 2020 w bibliotekach

Biuletyn Tygodniowy CIZ 2020 w bibliotekach

W ostatnich dniach, 26-27.07.2021 roku, do bibliotek uniwersyteckich KUL w Lubliniec, UKSW w Warszawie i UPJPII w Krakowie trafiły oprawione drukowane roczniki „Biuletynu Tygodniowego CIZ” (czytaj więcej>>>) za rok 2020. Do wspomnianych bibliotek zostały one wysłane pocztą. Natomiast po epidemicznych utrudnieniach udało się dostarczyć 12 tomów biuletynu (za lata 2009-2020) do Bibliotek Narodowej, jako dar Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Każdego roku, po jego zakończeniu, biuletyn wydawany w formie elektronicznej w wersji PDF i rozsyłany do zainteresowanych jest drukowany i oprawiany, a następnie dociera do w/w bibliotek oraz do kilkunastu archiwów i bibliotek zakonnych w Polsce.

romi.