Inkulturacja muzyki i śpiewu do celów liturgicznych

Na podstawie instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Liturgia rzymska i inkulturacja, IV instrukcja dla poprawnego wprowdadzenia Soborowej Konstytucji o Liturgii (art. 37 - 40) 1. Dlaczego inkulturacja Liturgii? Jan Paweł II w swoim Liście Apostolskim Vicesimus quintus annus za zadanie ważne dla odnowy liturgicznej uznał wysiłek skierowany na zakorzenienie liturgii w różnych kulturach1. Dziś jest to tym bardziej konieczne, ponieważ Kościół, spotykając…

Czytaj dalej Inkulturacja muzyki i śpiewu do celów liturgicznych