You are currently viewing Co Bóg złączył…

Co Bóg złączył…

Najnowsza publikacja homiletyczna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej –

Jako kolejny tematyczny tom, czwarty już z kolei, dorobku kaznodziejskiego polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ukazała się publikacja „Co Bóg złączył… Kazania chrzcielne i ślubne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej”. Zawiera on homilie chrzcielne i ślubne, zebrane przez redaktora o. dr. Sebastiana Wiśniewskiego OMI.

Wydawnictwo taj reklamuję tę pozycję: „Zbiór kazań chrzcielnych i ślubnych to propozycja nie tylko dla duszpasterzy, ale również dla ludzi pragnących ożywić w sobie refleksję nad tajemnicą tych sakramentów. Prezentowane teksty mogą stać się także piękną lekturą dla wszystkich, którym spowszedniał już chleb życia małżeńskiego i pragną odnowić spojrzenie na łaskę i moc sakramentu miłości.

Niewątpliwym atutem kazań ojców oblatów, których kaznodziejstwo słynie z wierności słowu Bożemu, jest ich mocne zakorzenienie w Piśmie Świętym, nauczaniu Kościoła i życiu słuchaczy. Dzięki temu homilie są ciekawe i skłaniają do dalszych rozważań”.

W tym cyklu ukazały się m.in. następujące kazania o. Roberta Wawrzenieckiego OMI:

  • Nowe życie w Chrystusie (czytanie: 2 Kor 5, 14-21)
  • Wiara, którą daje chrzest (czytanie: Ef 4, 4-6)
  • Gdzie chrzest, tam nadzieja (czytania: Dz 14, 21b-27, Ap 21, 1-5a, J 13, 31-35)
  • Niosę lampkę wiary (czytanie: Mt 25, 1-13)

Więcej o tej publikacji można dowiedzieć się, przeglądając jej treść na stronach wydawnictwa. / czytaj >>>

romi.