You are currently viewing Dla dobra wspólnot zakonnych

Dla dobra wspólnot zakonnych

… pojawiło się wiele tematów i problemów, które są często zupełnie nierozpoznane w dotychczasowej praktyce Kościoła. […] Spotkanie rozpoczęła modlitwa animowana przez przewodniczącego KWPZM o. Janusza Soka CSsR, który przywitał wszystkich zebranych. Następnie przewodnictwo obrad przejął o. Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz wykonawczy KWPZM. 

Podczas Targów SacroExpo w Kielcach w dnia 10-12 czerca 2019 r., a dokładnie przed południem w pierwszy dzień targów, odbyło się wspólne spotkanie konsult żeńskich (KWPŻZZ oraz KPŻKK) i KWPZM z udziałem s. Jolanta Olech USJK, sekretarz geneneralnej KWPŻZZ oraz  m. Weroniki Sowulewskiej OSB Cam – przewodniczącej KPŻKK. Spotkanie prowiadził o. Janusz Sok CSsR, przewodniczący KWPZM. W pierwszym punkcie obrad s. Jolanta Olech USJK, sekretarka gen. KWPŻZZ przedstawiła wspólny projekt obu Konferencji, dotyczący formacji osób konsekrowanych do dojrzałego przeżywania własnej seksualności.

W trakcie dyskusji pojawiło się wiele tematów i problemów, które są często zupełnie nierozpoznane w dotychczasowej praktyce Kościoła. Konieczne jest poważne zajęcie się tą tematyką. Postanowiono w pierwszym rzędzie zaprosić wychowawców zakonnych i kierowników duchowych na spotkania, które pomogą lepiej rozeznać tę problematykę.

Dyskutowano także nad „Vademecum współpracy osób odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach”. Dokument ten będzie zapewne przyjęty przez Komisję ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jako dokument własny tej komisji. Siostry i bracia wymienili także doświadczenia i informacje dotyczące życia i działalności poszczególnych Konferencji.

romi. / za: zyciezakonne.pl