You are currently viewing Dla KAI o procesie synodalnym w zakonach

Dla KAI o procesie synodalnym w zakonach

28.10.2021 roku spotkałem się z Dorotą Giebułtowicz, z Działu Krajowego Katolickiej Agencji Informacyjnej, w sprawie zaangażowania zakonów męskich w proces synodalny w Kościele powszechnym. W czasie spotkania omówiłem 3 listy Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego do wszystkich osób konsekrowanych (czytaj więcej>>>), konferencji skupiających poszczególne zgromadzenia (czytaj więcej>>>) na temat uczestnictwa osób konsekrowanych w procesie synodalnym oraz do biskupów (czytaj więcej>>>) z prośbą o zaproszenie także osób konsekrowanych do procesu synodalnego w poszczególnych diecezjach.

W trakcie spotkania omówione zostały także wykłady o procesie synodalnym, jakie miały miejsce w czasie 147 Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (czytaj więcej>>>), w Krakowie w dniach 19-20.10.2021 roku (czytaj więcej>>>) oraz wspólne prace nad pytaniami jakie za pośrednictwem wyższych przełożonych zostaną skierowane do zakonników w Polsce, a następnie odpowiedź zostanie przekazana przez sekretariat KWPZM do kongregacji.

romi.