You are currently viewing Głosimy Ukrzyżowanego

Głosimy Ukrzyżowanego

Choć do Wielkiego Postu jeszcze sporo czasu, warto zwrócić uwagę na tę pozycję homiletyczną. To kolejny już, drugi tom, serii tematycznych, które ukazują się w wydawnictwie „Salwator”. Tym razem nosi on tytuł „Głosimy Ukrzyżowanego. Kazania pasyjne”, a jego redaktorem jest o. dr Sebastian Wiśniewski OMI. Zebrane są w nim pojedyncze kazania pasyjne, jak i uszeregowane w zestawy tematyczne.

Wydawnictwo na okładce książki zamieściło taką informację: „Kazania pasyjne podejmują refleksję nad tematem cierpienia Chrystusa. Przygotowują nas do wspólnego przeżywania z Jezusem Jego paschy przez wcześniejsze rozważanie słów pieśni tworzących nabożeństwo gorzkich żali. Głosimy Ukrzyżowanego to propozycja misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Zamieszczone w niej teksty kaznodziejskie stanowią cenną pomoc dla głosicieli słowa Bożego i mogą być inspiracją dla wszystkich, którzy chcą ożywienia swojej wiary i życia duchowego. Wszystko po to, by słowo Boże stawało się światłem na życiowych ścieżkach każdego czytelnika”.

W tym cyklu ukazały się m.in. następujące kazania o. Roberta Wawrzenieckiego OMI:

  • Patrząc na wiarę Piotra
  • Budować wiarę na skale, którą jest Jezus Chrystus

Więcej na ten temat można dowiedzieć się przeglądając jego treść na stronach internetowych wydawnictwa. / czytaj >>>

rw/omi