Głosimy Ukrzyżowanego

Głosimy Ukrzyżowanego

Choć do Wielkiego Postu jeszcze sporo czasu, warto zwrócić uwagę na tę pozycję homiletyczną. To kolejny już, drugi tom, serii tematycznych, które ukazują się w wydawnictwie „Salwator”. Tym razem nosi on tytuł „Głosimy Ukrzyżowanego. Kazania pasyjne”, a jego redaktorem jest o. dr Sebastian Wiśniewski OMI. Zebrane są w nim pojedyncze kazania pasyjne, jak i uszeregowane w zestawy tematyczne.

Wydawnictwo na okładce książki zamieściło taką informację: „Kazania pasyjne podejmują refleksję nad tematem cierpienia Chrystusa. Przygotowują nas do wspólnego przeżywania z Jezusem Jego paschy przez wcześniejsze rozważanie słów pieśni tworzących nabożeństwo gorzkich żali. Głosimy Ukrzyżowanego to propozycja misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Zamieszczone w niej teksty kaznodziejskie stanowią cenną pomoc dla głosicieli słowa Bożego i mogą być inspiracją dla wszystkich, którzy chcą ożywienia swojej wiary i życia duchowego. Wszystko po to, by słowo Boże stawało się światłem na życiowych ścieżkach każdego czytelnika”.

W tym cyklu ukazały się m.in. następujące kazania o. Roberta Wawrzenieckiego OMI:

  • Patrząc na wiarę Piotra
  • Budować wiarę na skale, którą jest Jezus Chrystus

Więcej na ten temat można dowiedzieć się przeglądając jego treść na stronach internetowych wydawnictwa. / czytaj >>>

rw/omi