You are currently viewing Hodie Christus natus est, Salvator apparuit

Hodie Christus natus est, Salvator apparuit

Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z prostotą i radością.

Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka.

I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć

Z Listu Apostolskiego papieża Franciszka „Admirabile signum”

Niech Ten czas Bożego Narodzenia, kiedy adorujemy nie tyle żłóbek, ale Tajemnicę Wcielenia Bożego Syna Jezusa Chrystusa, budzi zdziwienie i zdumienie wielką miłością Boga do człowieka. Niech ta prosta i radosna prawda naszej wiary ożywia literę Ewangelii, nadając Jej prawdziwego życia.

Niech Ten czas Bożego Narodzenia będzie okazją, by wyruszyć w drogę, byśmy spotykając Chrystusa w znaku Bożego Dziecięcia leżącego w żłobie na sianie, spotykali także drugiego człowieka, w którym Chrystus jest obecny. Niech ten znak zjednoczenia się Boga z nami, niosąc łaskę i błogosławieństwo, jednoczy nas najpierw z Bogiem a następnie z innymi ludźmi.

romi.