You are currently viewing Z Langiewicza o Langiewiczu

Z Langiewicza o Langiewiczu

13.02.2022 roku w Bazylice na Świętym Krzyż, w czasie sumy wygłosiłem kazanie patriotyczne. Okazją do tego była 159 rocznica bitwy pod Świętym Krzyżem, gdzie powstańcy styczniowi dowodzeni przez Mariana Langiewicza pokonali Moskali. Zatem można powiedzieć, że z Warszawy, gdzie nasz dom leży przy ulicy Mariana Langiewicza dotarłem na Święty Krzyż, gdzie Marian Langiewicz stoczył bitwę, a do jego oddziału przyłączył się wtedy Adam Chmielowski, czyli późniejszy święty Brat Albert.

Na temat bitwy Postania Styczniowego pod Świętym Krzyżem (czyta więcej>>>), zapowiedzi uroczystości na Świętym Krzyżu (czytaj więcej>>>) oraz relacja z wydarzeń (czytaj więcej>>>).

romi.