You are currently viewing I tak upłynął kongresu dzień ostatni

I tak upłynął kongresu dzień ostatni

W uroczystość św. Eugeniusza de Mazenoda, 21.05.2021, podjęliśmy ostatnie obrady kongresowe. Naniesione zostały poprawki i sugestie zaproponowane przez delegatów, którzy zagłosowali za przyjęciem tego tekstu w całości jako propozycji kongresu nowego „Dyrektorium” dla polskiej prowincji misjonarzy oblatów MN. Teraz nad tym tekstem będzie jeszcze pracował prowincjał z radą, następnie zostanie on przetłumaczony i wysłany do akceptacji generałowi z radą. Wtedy dopiero stanie się dokumentem obowiązującym.

Po tych formalnych czynnościach był jeszcze czas na wolne głosy oraz zaproszenia m.in. do Opola na poświęcenie kamienia węgielnego 30.05.2021 roku oraz do Markowic na jubileusz 100 lecia przybycia tam oblatów, założenia nowicjatu i pierwszej parafii, które odbędą się 12-13.06.2021 roku. Po obradach nastąpiło poświęcenia odbudowanego po pożarze (czytaj więcej>>>) i nowego skrzydła domu pielgrzyma (zobacz więcej>>>).

Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią pod przewodnictwem o. Pawła Zająca OMI, prowincjała, który także wygłosił słowo Boże, a na zakończenie oddał polską prowincję w ręce Niepokalanej. Po tym wszyscy rozjechali się do swoich wspólnot, aby zdążyć na wieczorne świętowanie ku czci św. Eugeniusza.

Więcej informacji na oblaci pl (czytaj więcej>>>)

romi.