You are currently viewing Misja przed poświęceniem kościoła w Opocznie

Misja przed poświęceniem kościoła w Opocznie

W dniach 5-13 września, wraz z o. Michałem Tomczakiem OMI z sanktuarium na Świętym Krzyżu, głoszę misję świętą w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie. Jest to misja, która odbywa się po 21 jeden latach od poprzedniej misji i stanowi przygotowanie do obrzędu dedykacji kościoła i ołtarza, któremu będzie przewodniczył 14 września bp Henryk Tomasik, biskup radomski.

Bieżące wydarzenia związane z misjami i mającymi tam miejsce nabożeństwami można znaleźć na profilu Facebookowym parafii (zobacz więcej>>>), dzięki ogromnej życzliwości i zaangażowaniu ks. Adriana Jakubiaka, wikariusza tutejszej parafii. W międzyczasie pracownik Radia Plus Radom (czytaj więcej>>>) przeprowadził na temat misji krótką rozmowę, która powinna ukazać się na stronach internetowych radia (czytaj więcej>>>). Odwiedziliśmy także Powiatowy Zespół Szkół znajdujący się na terenie parafii, gdzie uczniowie wystawili montaż słowno-muzyczny o Prymasie Tysiąclecia.

romi.