You are currently viewing Na Mokotów mimo trudności…

Na Mokotów mimo trudności…

20.11.2022 popołudniu znów pojawiłem się na Mokotowie pomimo trudności, jakie sprawia komunikacyjnie ta część Warszawy od momentu rozpoczęcia budowy tramwaju do Wilanowa. Jak niemalże każdego miesiąca wygłosiłem konferencję formacyjną dla Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, która spotyka się w kaplicy Szpitala św. Elżbiety. Tym razem temat brzmiał „Eucharystia a komunia z Kościołem Zbawionych”. Była też okazja świętowania przy stole w gościnnym domu sióstr Elżbietanek, gdyż w tygodniu miało miejsce święto patronalne św. Elżbiety.

romi.