You are currently viewing Niedziela Misyjna w Tychach

Niedziela Misyjna w Tychach

W ramach animacji misyjnej, przy okazji rozprowadzania kalendarza misyjnego na 2023 rok, w Niedzielę Misyjną przebywałem wraz z br. Krzysztofem Kalaczyńskim OMI w parafii w Tychach (czytaj więcej>>>). Z tej to parafii pochodzi nasz brat zakonny, pracujący na Białorusi, br. Adam Petelczyc OMI.

romi.