You are currently viewing O inwestowaniu zakonnych pieniędzy

O inwestowaniu zakonnych pieniędzy

Dziś, 07.11.2019 roku, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, odbyło się seminarium organizowane przez „Generali. Investments” nt. zakonnych i kościelnych finansów, a szczególnie perspektyw inwestycyjnych. Blok dopołudniowy poświęcony był ściśle kwestiom finansowym, a popołudniowy sprawom o nieco innych konotacjach.

Po otwarciu seminarium inwestycyjnego przez Grzegorza Piwowara, Prezesa Zarządu GI TFI, miały miejsce dwa wystąpienia: „Rozwiązania inwestycyjne dla kościelnych podmiotów prawnych”, przedstawione przez Jolantę Nowak, Dyrektora Działu Sprzedaży Własnej GI oraz „Stan i perspektywy  gospodarki światowej”, przedstawione przez Piotra Minkina, Dyrektora ds. Produktów Inwestycyjnych (CAJA).

Po obiedzie natomiast mogłem, wraz z ekonomami diecezjalnymi i zakonnymi oraz siostrami ekonomkami, wysłuchać dwóch ciekawych prezentacji: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski  – przed jakimi wyzwaniami stoimy”, przedstawione przez Wojciecha Konończuka – eksperta Ośrodka Studiów Wschodnich oraz „Jak zrozumiale mówić o kwestiach finansowych”, zaprezentowane przez znanego językoznawcę prof. Krzysztofa Bralczyka.

Dopełnieniem spotkania były wzajemne rozmowy w kuluarach, a zwłaszcza w czasie przerw kawowych, obiadowych i specjalnego godzinnego czasu przeznaczonego na tego typu rozmowy na zakończenie dzisiejszego spotkania.

romi.