You are currently viewing Pasterka u Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu

Pasterka u Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu

Zwyczaj Mszy świętej o północy zwanej Mszą pasterską lub Pasterką, zachował się najpierw w Kościele w Jerozolimie, gdzie w Betlejem o północy odprawiano Eucharystię. W Rzymie znany był już za czasów Grzegorza I Wielkiego. Odprawiano tam Mszę świętą przy relikwiach żłóbka Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej.
Pasterka jest pamiątką z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Charakter Pasterki tłumaczą pierwsze słowa invitatorium – wprowadzenia do Mszy: „Chrystus narodził się nam. Oddajmy mu pokłon”

Z omówienia KAI nt. zwyczajów świątecznych w Polsce

Praktycznie cała nasza oblacka wspólnota, oprócz współbraci pomagających w innych miejscach Warszawy i okolic, uczestniczyła w Mszy świętej o północy, zwanej Pasterką, w kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu (czytaj więcej>>>). Przewodniczył jej i kazanie wygłosił o. Roman Tomanek OMI, a koncelebrowało jeszcze 6 naszych domowników oraz ks. Aleksander Seniuk – rektor kościoła.

Wśród różnych intencji, jakie odprawiali kapłani, znalazła się jedna od Sióstr Wizytek „w intencji Dobrodziejów kościoła i klasztoru o Boże błogosławieństwo i obfite łaski”. W ten sposób Siostry Wizytki z Krakowskiego Przedmieścia dziękują wszystkim, którzy wspomagają je na różne sposoby, by mogły w modlitewnej kontemplacji trwać przed Bogiem, zanosząc przed Jego tron intencje im powierzone.

romi.