You are currently viewing Prymicje u Wizytek

Prymicje u Wizytek

3 neoprezbiterów Archidiecezji Warszawskiej odprawiło w kościele Sióstr Wizytek 02.06.2022 roku, w pierwszy czwartek miesiąca, mszę święta prymicyjna. W związku z tym, że przeważnie w czwartki rano celebruje u sióstr Eucharystię miałem okazję w tej mszy prymicyjnej nie tylko uczestniczyć, ale jako asystent apostolski w imieniu sióstr, ks. Rektora i misjonarzy oblatów MN z Warszawy powitać tych kapłanów, złożyć im życzenia oraz przyjąć prymicyjne błogosławieństwo.

romi.