You are currently viewing Przygotowania synodalne

Przygotowania synodalne

Cały czas trwają przygotowania synodalne w zakonach męskich. Przygotowywane są m.in. pytania z „Dokumentu przygotowawczego” i „Vademecum”, dostosowane do relacji diecezje-zakony. Zostaną one przedyskutowane na najbliższym posiedzeniu Konsulty KWPZM, 16.12.2021 roku, aby materiał można było rozesłać do wyższych przełożonych i do delegatów KWPZM ds. zakonów męskich w diecezjach. Tymi bowiem dwoma kanałami będzie szła zakonna konsultacja.

romi.